top of page
Szukaj
  • Justyna Bułdys

Formy wsparcia i pomocy psychologicznej

Kiedy pytam znajomych o to, z czym kojarzy im się hasło "pomoc psychologiczna", zazwyczaj jednym z pierwszych skojarzeń jest terapia lub psychoterapia. I rzeczywiście jest to obecnie najbardziej popularna forma pomocy psychologicznej.

Warto jednak pamiętać o tym, że mamy możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, w zależności od naszych aktualnych potrzeb i oczekiwań.


Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna, czy inaczej poradnictwo psychologiczne jest najbardziej podstawową i pierwszą w kolejności formą pomocy, po jaką możemy się zgłosić. Ma na celu rozpoznanie sytuacji i udzielenie nam porad, co do dalszego postępowania. Przypomina nieco konsultację lekarską, dotyczy jednak sfery psyche. Specjalista udzielający konsultacji psychologicznych musi posiadać dyplom psychologa. Czasami w ramach konsultacji psychologicznych możemy wykonać testy psychologiczne oraz otrzymać wyniki i interpretację tych wyników.


Interwencja kryzysowa

Jak sama nazwa mówi, jest to forma szybkiego wsparcia dla osób, które przeżywają osobisty kryzys. Jej celem jest ustabilizowanie emocjonalne i zbudowanie psychicznego "rusztowania". Zazwyczaj obejmuje kilka spotkań, po których interwent kieruje klienta do psychotraumatologa lub na terapię. Specjalista zazwyczaj jest psychologiem, który dodatkowo posiada ukończone szkolenia w zakresie prowadzenia wsparcia kryzysowego.


Terapia traumy

Psychotraumatolog pracuje z klientem pod kątem oswojenia i przezwyciężenia traumy, która pojawiła się po przeżyciu trudnych emocjonalnie sytuacji, takich jak np. wypadek samochodowy, doświadczenia dyskryminacyjne, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Aby prowadzić sesje terapii traumy należy odbyć całościowe szkolenie w zakresie psychotraumatologii.


Konsultacja psychiatryczna

Psychiatra to specjalista, który ukończył studia medyczne i jest lekarzem medycyny ze specjalnością w psychiatrii. Oznacza to, że jako jedyny z wymienionych w tym artykule specjalistów posiada uprawnienia do wypisywania recept na leki. Psychiatra diagnozuje zaburzenia lub stany psychopatologiczne, a następnie leczy je, głównie farmakologicznie. Psychiatra często współpracuje z psychoterapeutą w całościowych procesie leczenia pacjenta.


Psychoterapia

Jest procesem leczenia, a więc jest skuteczna głównie u osób borykających się z zaburzeniami osobowościowymi i emocjonalnymi, cierpiącym w wyniku głębokich zranień, chcących wyleczyć rany powstałe często na wcześniejszych etapach rozwoju. Może być krótkoterminowa (zwykle do kilkunastu sesji) - np. terapia poznawczo-behawioralna lub długoterminowa (nawet do kilku lat) - np. psychoterapia psychodynamiczna. Równie ważna, co wybór nurtu psychoterapeutycznego jest decyzja co do wyboru konkretnego specjalisty.


Coaching

Istotą coachingu jest wiara w indywidualny potencjał każdej osoby. Coach poprzez rozmowę i ćwiczenia pomaga klientowi odkryć swoje zasoby i potrzeby oraz znaleźć motywację do osiągnięcia celu. Pracuje na wartościach, przekonaniach, emocjach klienta.

Life coaching jest szczególnie pomocny dla osób, które stoją przed trudnymi decyzjami, potrzebują motywacji do podjęcia konkretnych działań lub po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu.


W kolejnym poście opiszę różnice pomiędzy 2 formami wsparcia, które chyba najczęściej są ze sobą mylone.


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page